Warning: Missing argument 2 for WP_Export_Utility::the_post() in /home/mafi01/domains/svetilovrenc.si/public_html/wp-content/plugins/wp-exporter/utility.php on line 115

O društvu

O društvu
Leta 1918 je skupina vaščanov po zgledu takrat že ustanovljenih gasilskih društev tudi v Sv. Lovrencu ustanovila prvo Prostovoljno gasilsko četo, ki je spadala pod okrajno gasilsko župo Žalec, s sedežem v Žalcu. Vsi pa so bili vključeni v Jugoslovansko gasilsko zvezo, ustanovljeno leta 1918 s sedežem v Ljubljani.

Leta 1934 je gasilsko društvo sprejelo medse tudi nove člane. Sklenili so, da bodo postavili nov, zidan gasilski dom. V letu 1936 so gasilski dom sredi vasi, ob mostu čez potok Reka, na križišču odcepa cest za Šešče in Matke, tudi dokončali. Dom so pomagali graditi vsi vaščani in s svojim prostovoljnim delom prispevali k novi pridobitvi v vasi.

Leta 1948 so gasilci Sv. Lovrenca kupili rabljen avtomobil in prikolico za motorno brizgalno. Avtomobil je gasilcem služil vse do leta 1953, ko so ga prodali.

Mejnik v zgodovini gasilskega društva je tudi leto 1966. Takrat so
prvič razvili gasilski prapor in pričeli z obnovo gasilskega društva. Ob tej priložnosti so kupili tudi nove uniforme. Da bi delo v društvu in usposobljenost vaščanov ne izumrla, so usposobljeni gasilci pridno prenašali izkušnje na mlajši rod.

Leta 1975 so se odločili dozidati h gasilskemu domu še garažo, kajti avtomobil je bil do tedaj v dvorani doma. Naleteli so na problem lastništva zemljišča, na katerem je dom stal že več kot 40 let. Po vseh začetnih težavah so v letu 1977 zasadili prve lopate za novo garažo.

Ministrstvo Republike Slovenije je Prostovoljnemu gasilskemu društvu Sveti Lovrenc 30. 9. 2007 podelilo status društva, kot upravičencu s področja obrambe ter zaščite, reševanja in pomoči. To pomeni, da lahko odslej vsak davčni zavezanec del odmerjene dohodnine (do 0.5 %) namesto državnemu proračunu nameni delovanju Prostovoljnega gasilskega društva Sveti Lovrenc.slika